Fritidspas

Hvad er et fritidspas?
Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.
 

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/
 

Hvordan får man et fritidspas?
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer 
• Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer
• Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
• Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme. OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.


Hvordan bruger jeg mit fritidspas i (Skårupgård Sportsrideklub)?
• Du kontakter (Marianne Haunstrup), og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
• Du kan aflevere fritidspasset ved (Skårupgård Sportsrideklub)

HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkonto-oplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.
• Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.

Indkaldelse til generalforsamling d. 26/2 2019 kl. 19:00 i caféen

Kære medlemmer

SSRK er en klub i forandring...

Større fokus rettes mod rideskolen og dennes elever, samt nye hesteejere udsprunget af rideskolen. Denne medlemsgruppe har hidtil ikke været i fokus i samme grad som andre medlemsgrupper i forhold til arrangementer og tiltag i klubben, -ligesom denne gruppe heller ikke har været væsentlig repræsenteret i bestyrelsen. Årshjulet herunder demonstrerer, hvorledes der er lagt en plan for dette nye ekstraordinære fokus på rideskolen, som Marianne Haunstrup står i spidsen for.

Det er derfor ønskeligt og hensigtsmæssigt at særligt forældre til rideskoleryttere eller myndige rideskoleryttere stiller op til bestyrelsen og hjælper klubben videre. Den afgående bestyrelse er tilgængelig i forhold til overdragelse og overlevering i det nødvendige omfang og for klubbens videre drifts skyld, må vi stærkt opfordre alle interesserede til, at overveje at stille op til bestyrelsen. Valgbarhed og stemmeberettigelse fremgår af vedtægterne på hjemmesiden.

Dagsorden i henhold til SSRKs vedtægter

Valg af dirigent
Valg af to stemmetællere
Formanden aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Lotte er på valg og genopstiller ikke
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anett, Solvejg og Jannie er på valg og genopstiller ikke.
Camilla, Annie og Helle går af grundet fraflytning
Valg af 2 suppleanter
Tanja er på valg og genopstiller ikke
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Med venlig hilsen bestyrelsen


Årsplan for fastlagte arrangementer i SSRK rideskole

16. + 17. marts: Internt stævne, holdridning, programridning og bom på jord

15. - 17. april: Påskelejr

15. + 16. juni: Sommerstævne, holdridning, programridning og bom på jord

Uge 27 + 31: Ridelejr

31.8. + 1.9.: Weekendlejr med fællesspisning og striglekonkurrence (uden overnatning)

Uge 42: Ridelejr

26. + 27. oktober: Halloween stævne med udklædte ryttere og heste.

7.-8. december: Julestævne, masser af ridning og selvfølgelig godteposer.

Sedler omdeles og hold øje med Facebook.
Tilmelding hos Marianne og betaling på Klubmodul


Sæt X i kalenderen

Skårupgård Sportsrideklub | Skårupgårdvej 103, 8520 Lystrup - Danmark